igoku Turnuva Yönetmeliği

Genel Turnuva Koşulları:

Tüm turnuvalar aksi belirtilmedikçe her seviyeden oyuncuya açıktır; ancak düzenleme komitesi turnuva huzurunu bozmayı ya da turnuvayı terk etmeyi alışkanlık haline getirdiği tespit edilmiş oyuncuların turnuvaya katılma isteğini reddetme hakkını saklı tutar.

Turnuvanın niteliğine göre aşağıda genel olarak çıkarılmış koşullarda değişiklik yapmak düzenleme komitesinin tasarrufundadır. Değişiklik arz eden koşullar Turnuva tarihinden en geç 2 hafta önce ilan edilmek durumundadır.

Oyun Kuralları:

Uluslararası Japon oyun kurallarıdır, süper ko ve benzeri açmazlar jigo kabul edilir.

Oyun Süresi:

Oyuncu başına 45 dakika ana süre ve 5 adet 1'er dakikalık byoyomidir.
Elektronik saat bulunmaması durumunda 10 dakika / 25 hamle byoyomidir.

Eşleştirme Sistemi:

Türkiye çapında dereceler oturuncaya kadar İsveç sistemidir. Seviyelerin oturması ve oyuncu kitlesinin büyümesi ile Macmahon sistemine geçilecektir.

Gerekli hallerde eleme sistemi kullanılabilir.

Serbest puan kuralı:

Tek sayıda katılımcının olduğu durumlarda dereceye (ilk beş) girme olasılığı olan oyuncular boş tur geçiremezler (bye).

Daha önce boş tur geçirmiş bir oyuncu turnuva boyunca bir daha boş tur geçiremez.

Rakibi gelmediği için yengin sayılan oyuncu kalan maçlarda boş tur geçiremez.

Katılım ve Görgü:

Tüm oyuncuların tüm turlara vaktinde katılması beklenmektedir.

Turnuva ortamının sessizliğinin ve düzeninin tur sonuna kadar korunması gereklidir.

Tur başladıktan sonra ve oyunlar devam ederken oyuncuların yanlarında açıkta Go ile ilgili kitap vb. bulundurmamaları, açmamaları ve okumamaları; cep telefonuyla konuşmamaları, mümkünse kapalı tutmaları, değilse ortamı rahatsız etmeyecek şekilde sessizde tutmaları; oyun mekanı dahilinde sigara içmemeleri; mecbur olmadıkça rakipten izin almaksızın masayı terk etmemeleri ve oyun yorumunda bulunmamaları beklenir. Mecburiyetler acilen turnuva mekanının terk edilmesini gerektiren durumlardır (sıkışma, acil telefon görüşmesi, hastalık vb.)

Oyuncuların, tartışmalı durumlarda ve soruları olduğunda, saatlerini durdurarak Hakemi işaretle çağırması ve sessizce beklemesi gerekir.

Karşılaşması biten oyuncuların görevli hakeme maç sonucunu gösterdikten sonra oyun mekanını terk etmeleri gerekir.

Oyuncuların oyun sonunda taşları toplamadan çıkmaları, tur bittikten (yani tüm oyunlar sonuçlandıktan) sonra oyun mekanına dönerek masalarını düzeltmeleri beklenir.

Yaptırımlar:

Turnuva ortamının huzurunu bozan oyuncu içinde bulunduğu davranışın niyet ve derecesine göre bir turda en fazla 3 uyarı alır. Her seferinde eylemlerinin olası sonuçları kendisine tebliğ edilir.

Aynı tur içinde 3 uyarı alan oyuncu 4. kez uyarılmaksızın süresinin 5 dakika kısaltılması ile cezalandırılır. Byoyomideki oyuncudan 1 dakika alınır. Eğer süre kısaltma cezası oyunun kaybedilmesi ile sonuçlanacaksa ceza sonraki tura aktarılır.

Aynı turda ceza aldıktan sonra 5. kez huzuru bozan oyuncu yenik sayılır ve oyun salonundan dışarı çıkarılır.

Ceza aldıktan sonraki herhangi bir turda benzer davranışla tekrar ya da kasten huzuru bozan oyuncuya davranışında ısrar etmesi durumunda diskalifiye olacağı bildirilir; ısrar etmesi halinde o anki tur dahil kalan tüm maçlarında yenik sayılır ve turnuva mekanı dışına çıkarılır.

Görevli hakem turu başlattığında salonda bulunmayan oyuncunun rakibi saati başlatır. Gecikeceğini bildiren oyuncu için 5 dakika bekleme süresi haktır, daha fazlası rakibin inisiyatifine kalmıştır ancak bu süre Turnuva düzeni ve programının bozulmaması için 15 dakikayı aşamaz.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin tura katılmayan oyuncu yukarıdaki yaptırım uyarınca yenik sayılacaktır.

Mazeret bildirerek tura katılamayan oyuncu tura katılamamış olarak işlem görür ve o turdan ½ puan alır.

Turnuvadan geçerli bir mazeret göstermeksizin çekilen oyuncu kalan maçlarda yenik sayılır ve bir sonraki turnuvaya %50 cezalı katkı payı ödeyerek katılır. Turnuvadan çekildiğini bildirmeksizin turnuvayı terk edenlerin "kesin kayıt için bizzat hazır bulunduğu" bir sonraki ilk turnuvada kayıtları yapılmaz, bir sonraki turnuvaya katılmakta serbesttirler.

Bireysel turnuvalar:

Tahta:

19x19'luk standart oyun tahtasıdır.

Takım turnuvaları:

Tahta:

19x19'luk standart oyun tahtasıdır.

Mini turnuvalar:

Tahta:

9x9'luk çalışma tahtasıdır.

Oyun Süresi:

Oyuncu başına 15 dakikadır.